Регістр судноплавства України

Технічний нагляд за суднами

Сертифікація систем управління безпекою та охорони суден

Визнання підприємств

Сертифікація продукції

Технічний нагляд за контейнерами

Сертифікація систем управління

Технічний нагляд за гідротехнічними спорудами

Технічний нагляд за промірними роботами

Ідентифікація малих суден

Робота з органами держави порту

Загальна інформація   |   Заявки   |   Класифікація   |   Малі судна   |   Пошук суден   |   Пошук малих суден

Інформація   |   Пошук малих суден

Загальні положення

Регістр судноплавства України здійснює технічний нагляд за малими суднами на підставі «Положення про Регістр судноплавства України», затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 8 червня 1998 р. №814.

Технічний нагляд здійснюється у відповідності до внутрішніх нормативних документів Регістру, а саме:
 • Правила класифікації та побудови малих суден
 • Правила освидетельствования малых судов в эксплуатации (ПОМСЭ)
 • Процедура процесса технического освидетельствования малых судов

Застосування правил

Вимоги Правил класифікації та побудови малих суден поширюються на судна та інші плавучі споруди і засоби, найбільша довжина корпусу яких складає до 24 м і/або ці судна, котрі призначені для плавання на внутрішніх (не морських) водних шляхах і добуток довжини LH, ширини BH і осадки d яких складає об’єм менше 100 м3, корисною вантажопідйомністю від 80 кг, і які не призначені для: розміщення більше ніж 12 пасажирів на борту, перевезення небезпечних вантажів, використання їх як пасажирських суден, криголамів, буксирів, штовхачів, плавучих кранів, суден технічного флоту та суднового обладнання (рятувальні і робочі шлюпки, плоти).

Правила Регістра не розповсюджуються на судна і плавзасоби, за якими Регістр не веде технічний нагляд:
 • судна, технічний нагляд за якими здійснює Державне агенство рибного господарства України (Держрибагенство України) - самохідні судна з головними двигунами потужністю менше 55 кВт і несамохідні судна валовою місткістю менше 80. Це судна юридичних та фізичних осіб, які залучаються до вирощування, вилову, обробки, транспортування, зберігання і охорони риби та інших водних живих ресурсів.
 • військові судна
 • спортивні судна
 • судна і плавзасоби з найбільшою довжиною корпусу до 2,5 м, окрім водних мотоциклів
 • водні атракціони
 • дошки для серфінгу, зокрема з парусом або приводом
 • антикварні та історичні судна та їхні копії, зазначені як такі виробником
 • каное, байдарки, гондоли та водні велосипеди
 • гідроплани і підводні апарати, у т.ч. з приводом

Прийняття під нагляд

Для прийняття під технічний нагляд Регістра малого судна судновласнику необхідно надати Регістру наступні документи:
 • документи державної реєстрації судна – Свідоцтво про право власності та Свідоцтво про право плавання під держаним прапором України, або Судновий Білет
 • документ, що підтверджує право на пред’явлення судна, якщо його пред’являє не власник (доручення)
 • технічний паспорт судна, інші суднові технічні документи (за наявністю)
 • документи, які підтверджують відповідність судна вимогам безпечної експлуатації (сертифікати)

Роз’яснення

Документами, які підтверджують відповідність судна вимогам безпечної експлуатації, є:
 • Сертифікат малого судна Регістра судноплавства України
 • сертифікати інших класифікаційних товариств
 • сертифікати, свідоцтва, інші форми документів інших компетентних організацій, уповноважених урядами своїх країн
Вказані документи надаються в оригіналі або у копії, завіреній печаткою продавця.

Рішення про прийняття документів інших класифікаційних товариств або комптентних організацій до уваги і врахування їх при здійсненні огляду судна є предметом особливого розгляду Регістра.

У разі відсутності документів, які підтверджують відповідність судна вимогам безпечної експлуатації, або якщо такі документи не можуть бути прийняті Регістром до відома, судновласник повинен надати аналіз відповідності судна вимогам «Правил класифікації та побудови малих суден» Регістра судноплавства України, виконаний визнаною організацією. Можливість прийняття малого судна під технічний нагляд у цьому випадку також є предметом особливого розгляду Регістра.

Для суден, побудованих раніше на заводах и верфях СРСР, наявність сертифіката є бажаною але не обов’язковою.

Для суден самопобудови необхідна наявність узгодженого Регістром проекту

У випадку необхідності проведення технічного огляду судна для завершення процесу його державної реєстрації судновласник надає Регістру Інформаційну довідку від Управління надання адміністративних послуг Департаменту адміністративних послуг та інформації Укрморрічінспекції.