Регістр судноплавства України

Технічний нагляд за суднами

Сертифікація систем управління безпекою та охорони суден

Визнання підприємств

Сертифікація продукції

Технічний нагляд за контейнерами

Сертифікація систем управління

Технічний нагляд за гідротехнічними спорудами

Технічний нагляд за промірними роботами

Ідентифікація малих суден

Робота з органами держави порту

Загальні положення   |   Сертифікати   |   Пошук

Порядок проведення сертифікації
  1. Заявник звертається до ОС РУ із проханням сертифікувати систему управління Організації шляхом подання заявки встановленої форми. ОС РУ розглядає можливість виконання заявки відповідно до діючих нормативних документів. Результати аналізу повідомляються заявнику. У разі позитивного випадку укладається Договір та/або виставляється рахунок-фактура (в залежності від бажання Заявника в межах чинного законодавства). Якщо ОС РУ відхиляє заявку на сертифікацію систему управління в результаті її аналізу, причини для відхилення заявки будуть документально оформлені і чітко доведені до Заявника аудиту.

Процес сертифікації системи управління зображено на Блок-схемі, що наведена нижче:

  1. Проводиться попередня (заочна) оцінка системи управління Організації з метою визначення готовності її до проведення подальшої сертифікації. При цьому проводиться аналіз документації системи управління (перелік документів, що направляється заявником до ОС РУ в залежності від обраного стандарту зазначено нижче). У випадку виявлення невідповідностей Організація усовує їх у погоджені ОС РУ терміни.

    Перелік документів, що необхідно надати до ОС РУ:
  2. Проводиться остаточна перевірка задокументованої системи управління Організації вимогам заявленим стандартам. Оформлюються результати аудиту. Організація розробляє і впроваджує коригувальні дії для усунення виявлених невідповідностей, якщо такі мали місце.
  3. При позитивних результатах остаточної перевірки системи управління оформлюється і видається Сертифікат відповідності встановленого зразку, який реєструється в реєстрі міжнародної системи сертифікації SIC або реєстрі системи Регістра, в залежності від обраної системи сертифікації. Термін дії Сертифіката до 3 років, за умови щорічного підтвердження.
  4. Підтвердження дії сертифікованої системи управління здійснюється на протязі терміну дії Сертифіката відповідності шляхом проведення наглядових аудитів з періодичністю не менш одного разу на рік. При цьому аналізуються зміни документації та оцінюється їх адекватність, здійснюється моніторинг і аналіз інформації про діяльність Організації та її системи управління. За результатами наглядового аудиту дію Сертифікату відповідності може бути підтверджено, призупинено або анульовано..

Заявник або інша зацікавлена сторона вправі подати скаргу на дії аудитора ОС РУ шляхом подання її в письмовому вигляді на ім'я Керівника органу з сертифікації. ОС РУ несе відповідальність за підтвердження отримання скарги, доведення в письмовому вигляді до Заявника скарги результату аналізу та інформації про вжиті заходи щодо скарги. У разі незадоволення рішенням ОС РУ, Заявник має право звернутися з апеляцією до Ради ОС. Якщо Заявник не задоволений результатами розгляду апеляції згідно з діючими нормативними документами Регістра судноплавства України, то він має право подати апеляцію на дії ОС РУ до вищих інстанцій, згідно чинного законодавства.

Процес управління скаргами наведено у блок-схемі:Вартість послуг з сертифікації СУ визначається згідно з чинними в РУ нормативами часу, або протоколом договірної ціни. Заявник та інші зацікавлені сторони можуть ознайомитися з нормативами часу, подавши офіційне письмове звернення до РУ. Тривалість аудиту визначається відповідно до рекомендацій міжнародного акредитаційного форуму та наступних факторів: чисельність персоналу, вид економічної діяльності організації, число виробничих і адміністративних офісів організації та/або філій, результати попередніх аудитів, необхідність залучення перекладачів і ін.

Сертифікована Організація вправі використовувати знак відповідності встановленої форми при умові виконання Правил використання знака відповідності. Для отримання знаку відповідності Заявник повинен звернутися на адресу Регістру з даним проханням.