Регістр судноплавства України

Новини

Про Регістр

Головний офіс

Офіси Регістра України

Статут Регістра України

Зовнішня діяльність

Співпраця в рамках ІМО

Нагороди та відзнаки

Фотогалерея

Кар'єра

Попередження корупції

Продаж та списання

Звітність
Головний офіс


Генеральний директор Заступник генерального
директора
Заступник генерального
директора
Шаламай Кирило Іванович
(044) 321-32-63
Сльозко Микола Пилипович
(044) 321-32-61
Ріффа Олександр Георгійович
(048) 777-53-32
Головний бухгалтер Заступник генерального
директора
Заступник генерального
директора
Габер Людмила Миколаївна
(048) 777-53-40
Москаленко Оксана Борисівна
(048) 777-53-34
Карпенко Олександр Васильович
(044) 321-32-56

Підрозділи

Підрозділи Керівники
Служба експертизи, правил і норм
  • організація експертизи і погодження технічної документації
  • організація розроблення Правил і технічних вимог Регістру
  • участь в розгляді і підготовці документів з співробітництва Регістру та інших класифікаційних товариств
  • класифікація водних басейнів за умовами плавання суден
  • участь в наглядовій діяльності Регістру
  • тел.: (044) 321-32-60
  • детальніше ...

Білокурець
Анатолій Олексійович
Відділ розробки правил і норм
  • забезпечення розробки Правил і Норм і Керівництв Регістру і відповідних первісних форм документів Регістру
  • участь в розгляді і підготовці документів з співробітництва Регістру та інших класифікаційних товариств
  • участь в наглядовій діяльності Регістру
  • тел.: (044) 321-32-14
  • детальніше ...

Бабій
Олександр Васильович
Відділ експертизи технічної документації
  • експертиза і погодження технічної документації та проектів нормативних документів
  • участь в наглядовій діяльності Регістру
  • тел.: (044) 321-32-15

Величко
Сергій Олександрович
Служба ГТС
  • організація технічного нагляду за ГТС водно-транспортного комплексу України
  • організація технічного нагляду за промірними роботами на акваторіях і підхідних каналах портів і судноплавних шляхів України
  • організація огляду підприємств, що виконують роботи й послуги на гідротехнічних спорудах, піднаглядних Регістру судноплавства України
  • ведення Реєстру гідротехнічних споруд, переліку підприємств і спеціалізованих організацій по ГТС
  • тел.: (044) 321-32-65
  • детальніше ...

Дербоглав
Ігор Альбінович
Відділ нагляду за ГТС
  • причальні ГТС всіх типів та призначень;
  • підхідні канали, акваторії та судноплавні шляхи;
  • судноплавні ГТС, що входять до комплексів гідровузлів;
  • берегоукріплювальні та огороджувальні споруди;
  • суднопіднімальні споруди (доки, елінги та сліпи);
  • ГТС баз для стоянки маломірних (малих) суден;
  • технічний нагляд за проектуванням,будівництвом, реконструкцією і ремонтом ГТС;
  • проведення експертизи та погодження проектної документації;
  • експертиза та погодження тех.документації ГТС в процесі технічного нагляду;
  • експертиза тех.документації з реконструкції та капітального ремонту ГТС;
  • тел.: (048) 234-16-46

Баранова
Ганна Олександрівна
Відділ розробки Правил, норм та експертизи технічної документації
  • розробка і вдосконалення Правил і Норм, Керівництв і первісних форм документів Регістра України, що видаються в результаті його наглядової діяльності
  • погодження проектів нормативнихдокументів
  • експертиза технічної документації (після надання РУ повноважень на її здійснення);
  • тел.: (044) 321-32-65

Тертична
Любов Василівна
Відділ нагляду за промірними та днопоглиблювальними роботами
  • технічний нагляд за своєчасним і якісним проведенням промірів глибин і тральних робіт на акваторіях і підхідних каналах воднотранспортного комплексу та судноплавних шляхах України для будівельно-експлуатаційних цілей;
  • експлуатаційні днопоглиблювальні роботи;
  • експертиза та погодження тех. документації з виконання промірних робіт;
  • тел.: (044) 321-32-65

Масович
Людмила Миколаївна
Відділ визнання підприємств та сертифікації продукції
  • організація огляду підприємств, організацій, акредитація випробувальних лабораторій, матеріалів і виробів для суден регістрової номенклатури
  • організація робіт зі схвалення типів суднового обладнання, що доручені Регістру Адміністрацією України та видача відповідних свідоцтв від імені Адміністрації
  • організація технічного нагляду за контейнерами
  • організація обліку в Регістрі судноплавства України підприємств, матеріалів і виробів для суден
  • ведення формулярів підприємств, Реєстру сертифікатів про визнання та сертифікованої продукції
  • розвиток нових напрямків діяльності РУ в галузі сертифікації об'єктів промисловості
  • виконання вимог системи управління якістю РУ, викладених у Настанові з якості й процедурах, які застосовуються в діяльності відділу
  • тел.: (044) 321-32-16
  • детальніше ...

Ляшко
Олександр Арнольдович
Служба флоту
  • класифікація і технічний нагляд за суднами та іншими плавзасобами при побудові, переобладнанні, модернізації, ремонті та в експлуатації (за виключенням розробки Правил, розгляду та схвалення проектної документації)
  • технічний нагляд за суднами з метою підтвердження їх відповідності міжнародним конвенціям, кодексам і резолюціям ІМО, застосовним конвенціям МОП, угодам, директивам і резолюціям для ВВШ Європи для оформлення і видачі відповідних міжнародних свідоцтв і документів у відповідності з повноваженнями, делегованими РУ Адміністраціями прапорів суден на підставі Угод або у вигляді окремих разових доручень (за виключенням розробки Правил, розгляду та схвалення проектної документації)
  • сертифікація систем управління безпекою та охорони суден
  • взаємодія з органами контролю суден
  • облік піднаглядних суден та інформаційне забезпечення процесу класифікації і технічного нагляду за суднами та іншими плавзасобами
  • діяльності представника РУ в м. Будапешт
  • тел.: (044) 321-32-61

Кєніг
Олег Іванович
Відділ нагляду за флотом
  • Організація і управління процесом проведення класифікаційних оглядів суден, які здійснюють міжнародні рейси, в експлуатації, при переобладнанні, модернізації і ремонті
  • Організація і управління процесом проведення оглядів суден в експлуатації, при переобладнанні, модернізації і ремонті відповідно до положень міжнародних конвенцій і угод за дорученням Адміністрацій прапору
  • Організація і управління процесом проведення класифікаційних оглядів, оглядів відповідно до положень міжнародних конвенцій та вимог Адміністрацій прапору суден у побудові
  • здійснення класифікації та технічного нагляду за суднами та іншими плавзасобами (крім конвенційних та малих) в експлуатації, ремонті, переобладнанні, модернізації та побудові
  • оформлення відповідних документів за результатами оглядів
  • удосконалення процесу технічного нагляду за суднами
  • тел.:(055) 242-24-87

Балихін
Юрій Володимирович
Відділ нагляду за малими суднами
  • здійснення технічного нагляду за малими суднами в експлуатації, ремонті, переобладнанні, модернізації та побудові (крім сертифікації при виробництві)
  • оформлення відповідних документів за результатами оглядів
  • удосконалення процесу технічного нагляду за малими суднами
  • тел.: (044) 321-16-09
Відділ систем управління безпекою та охорони суден
  • сертифікація Систем управління безпекою (СУБ) судноплавних Компаній та суден на відповідність Міжнародному Кодексу з управління безпекою (МКУБ)
  • сертифікація Систем охорони суден на відповідність вимогам Глави ХІ-2 Конвенції SOLAS та Міжнародного Кодексу з охорони суден і портових споруд (ISPS Code)
  • сертифікація організацій, що виконують підготовку спеціалістів та здійснюють консалтингові послуги по МКУБ
  • тел.: (044) 321-32-18
  • детальніше ...
Ясінскій
Вячеслав Михайлович
Відділ взаємодії з органами контролю суден
  • розробка та впровадження заходів, направлених на запобігання затримань суден органами контролю порту
  • організація та здійснення взаємодії з органами контролю порту, Адміністраціями прапору, судновласниками та операторами щодо перевірок або затримань суден
  • збір, узагальнення і аналіз зауважень та невідповідностей, які послужили підґрунтям для затримань суден
  • організація та контроль процесу сертифікації суден на відповідність вимогам Конвенції про працю у морському судноплавстві 2006 року (MLC 2006)
  • контроль процесу видачі свідоцтв про звільнення
  • спостереження за роботою іноземних класифікаційних товариств, які мають доручення Кабінету Міністрів України на технічний нагляд за суднами, що плавають під прапором України
  • тел.: (044) 321-32-61

Кабика
Геннадій Андрійович
Відділ обліку суден та інформаційного забезпечення
  • ведення обліку піднаглядних суден згідно відповідного Положення
  • інформаційне та нормативне забезпечення і контроль процесу класифікації і технічного нагляду за суднами (крім конвенційних)
  • контроль проходження заявок на здійснення класифікації і технічного нагляду за суднами (крім конвенційних)
  • контроль правильності застосування нормативних документів РУ при здійсненні класифікації і технічного нагляду за суднами (крім конвенційних)
  • контроль відповідності суднових регістрових документів вимогам нормативних документів РУ (крім конвенційних)
  • аналіз і узагальнення матеріалів щодо аварій і пошкоджень суден
  • ведення листування з питань технічного нагляду за суднами (крім конвенційних)
  • тел.: (044) 321-32-61

Бартошек
Георгій Вікторович

Відділ сертифікації
  • проведення робіт з сертифікації та оцінки продукції, процесів, послуг, систем управління і персоналу
  • визнання організацій, що надають консультативні послуги з підготовки підприємств до сертифікації систем управління якістю
  • тел.: (044) 321-32-17
  • детальніше ...

Відділ управління якістю
  • Організація роботи по підтриманню та удосконаленню НД СЯРУ; проведенню внутрішнього та зовнішнього аудитів; запобіганню виникнення потенційних невідповідностей; виявленню та усуненню невідповідностей у діяльності Регістру; регулярному проведенню керівництвом Регістру аналізу функціонування СЯРУ; постійному удосконаленню СЯРУ; формуванню плану роботи Регістру
  • Розгляд та узгодження НД СЯРУ, розроблених підрозділами Регістру
  • Збирання, узагальнення та аналіз невідповідностей по функціонуванню процесів; матеріалів внутрішнього аудита; інформації від споживачів послуг Регістру; претензій по роботі Регістру
  • Аналіз адекватності розроблених коригувальних та запобіжних дій
  • Контроль виконання рішень постійно діючої комісії з якості (ПДКЯ); плану роботи Регістру (ПРР); коригувальних та запобіжних дій
  • Надання методичної допомоги підрозділам Регістру в розробці НД СЯРУ
  • тел.: (044) 321-32-13
  • детальніше ...

Щипілін
Володимир Анатолійович
Служба економіки та тарифної політики
  • організація розробки, корегування та впровадження нормативів часу на роботи Регістру, калькуляцій та тарифів на послуги
  • контроль правильності застосування “Нормативів часу” при визначенні вартості робіт, які виконує Регістр
  • контроль за оформленням розрахунків вартості робіт по послугам, які надає Регістр, та виписки рахунків-фактур
  • супроводження програмного комплексу для автоматизованого розрахунку вартості робіт (послуг) Регістра при наглядової діяльності
  • розробка і формування основних виробничих показників перспективного і поточного планування
  • здійснення заходів спрямованих на профілактику правопорушень і злочинів в РУ
  • тел.: (044) 321-32-12

Балянська
Людмила Олександрівна
Господарчо-майнова служба
  • забезпечення робочого стану систем електропостачання, вентиляції, водопостачання, опалення, каналізації підприємства
  • забезпечення підприємства всіма необхідними для його діяльності матеріальними ресурсами та транспортним обслуговуванням
  • забезпечення діяльності учбово-виробничої бази
  • видання Правил, Керівництв та інших нормативних документів РУ
  • тел.: (044) 321-32-63
Джуман
Юлія Володимирівна
Центр підготовки персоналу (м.Одеса)
  • досертифікаційна підготовка та підвищення кваліфікації персоналу Регістру судноплавства України
  • тел.: (044) 321-32-18

Ткачук
Тимофій Петрович
Міжнародно-правова служба
  • організація договірно-правової роботи
  • ведення претензійно-позовної роботи
  • представництво інтересів РУ в судових та інших установах і організаціях
  • правова оцінка нормативних актів РУ
  • координація роботи Регістру з іноземними Морськими Адміністраціями та класифікаційними товариствами – партнерами Регістру судноплавства України
  • забезпечення співпраці з Міжнародною морською організацією (ІМО), Комітетом ЄЕК ООН по внутрішньому водному транспорту , Міжнародною асоціацією органів технічного нагляду та класифікації (ОТНК) та Дунайською комісією
  • організація закордонних візитів та прийом іноземних делегацій
  • тел.: (044) 321-32-11
  • детальніше ...

Євтушенко
Ольга Генадіївна
Сектор зовнішніх зв’язків
  • Організація роботи з Міжнародною морською організацією (ІМО), Дунайською комісією (ДК), Європейською Економічною Комісією (ЄЕК) ООН, Міжнародною Асоціацією органів технічного нагляду і класифікації (ОТНК), Морськими Адміністраціями (МА), класифікаційними товариствами (КТ) та іншими міжнародними організаціями та представництвами;
  • Організація, проведення необхідних заходів для участі у міжнародних виставках, конференціях, симпозіумах тощо. Участь, організація переговорів як в Україні, так і закордоном за дорученням керівництва.
  • Організація роботи по розширенню сфери співробітництва з метою популяризації РУ.
  • Виконання та організація перекладів за дорученням керівництва
  • тел.: (044) 321-32-21
Служба персоналу та організаційного забезпечення
  • здійснення кадрової політики підприємства відповідно до вимог і завданнянь, покладених на Регістр
  • тел.: (044) 321-32-62
Смокталь
Марина Шамілівна
Відділ документаційного забезпечення
  • організація діловодства на підприємстві та контроль за термінами виконання документів, наказів та розпоряджень
  • тел.: (044) 321-32-63

Солодовнікова
Тетяна Євгенівна
Сектор охорони праці
  • організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров'ю працівників РУ
  • вивчення та сприяння впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, прогресивних і безпечних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працівників РУ
  • контроль за дотриманням працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, розділу «Охорона праці» колективного договору та актів з охорони праці, що діють у межах РУ
  • розроблення спільно з іншими підрозділами РУ комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, планів, програм поліпшення умов праці, запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням, надання організаційно-методичної допомоги у виконанні запланованих заходів
  • складання звітності з охорони праці за встановленими формами
  • опрацювання ефективної системи управління охороною праці в РУ та сприяння удосконаленню діяльності у цьому напрямі кожного структурного підрозділу і кожного працівника РУ
  • інформування та надання роз'яснень працівникам РУ з питань охорони праці
  • тел.: (044) 321-32-20
Матвієнко
Володимир Іванович
Представник в Угорщині

Раю Валерій Миколайович
  • Представник в Угорщині (м. Будапешт)
  • Hungary, 1056, Budapest V,Marcius 15, ter 1
  • тел.: (361) 485-00-13