Новини

Про Регістр

Головний офіс

Офіси Регістра України

Статут Регістра України

Зовнішня діяльність

Співпраця в рамках ІМО

Нагороди та відзнаки

Фотогалерея

Кар'єра

Попередження корупції

Продаж та списання

ЗвітністьВажлива інформація!
Повідомляємо, що Міжнародною організацією зі стандартизації ІSО 15 вересня 2015 року були прийняті нові версії стандартів ІSО 9000:2015 та ІSО 9001:2015. Згідно з наказом Національного органу зі стандартизації України (ДП «УкрНДНЦ») від 31.12.2015 р. № 221 з 01 липня 2016 року прийняті методом гармонізації та видані українською мовою національні стандарти:
  • ДСТУ ІSО 9000:2015 «Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів» (ІSО 9000:2015, IDT);
  • ДСТУ ІSО 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги» (ІSО 9001:2015, IDT).
Згідно з Наказом Національного органу зі стандартизації України від 04 грудня 2015 № 172 в Україні скасовуються наступні нормативні документи:
  • ДСТУ ІSО 9000:2007 - з 01 липня 2016 року;
  • ДСТУ ІSО 9001:2009 - з 15 вересня 2018 року.
Відповідно з зазначеним вище, всі Сертифікати на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ІSО 9001:2009 (ІSО 9001:2008) видані РУ, незалежно від терміну дії, зазначеної в сертифікаті, втратять чинність 15.09.2018.
Заявки на сертифікацію систем управління якістю на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ІSО 9001:2009 (ІSО 9001:2008) будуть прийматись РУ до 15.06.2017.
Отримати сертифікати на нову версію ДСТУ ІSО 9001:2015 можна під час проведення планових наглядових аудитів чи ресертифікації впродовж перехідного періоду до 15.09.2018. Для цього необхідно внести зміни до наявної на Вашому підприємстві системи управління відповідно до нових вимог, після чого надати заявку та опитувальну анкету до РУ. Бланки заявки та опитувальних анкет доступні на нашому сайті. При переході на нову версію стандарту під час планового наглядового аудиту новий сертифікат видається на термін дії чинного сертифікату.
Одночасно інформуємо, оскільки з 01.01.2018 року Декрет Кабінету Міністрів України від 10.05.1993 №46-93 «Про стандартизацію і сертифікацію» втратить чинність – державна система сертифікації УкрСЕПРО припинить своє існування. Тому при проведенні наглядових аудитів протягом 2017 року на підприємствах, сертифікованих РУ, буде здійснюватися переоформлення сертифікатів відповідності зареєстрованих в системі УкрСЕПРО.

Новин