Новини

Про Регістр

Головний офіс

Офіси Регістра України

Статут Регістра України

Зовнішня діяльність

Співпраця в рамках ІМО

Нагороди та відзнаки

Фотогалерея

Кар'єра

Попередження корупції

Продаж та списання

ЗвітністьПитання подання декларацій посадовими особами Регістра судноплавства України
Попередження корупції

Метою є створення ефективної системи запобігання та протидії корупції в ДП "Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України" (далі - Регістр), шляхом забезпечення обізнаності співробітників Регістра щодо своїх прав та обов’язків за рахунок впровадження ефективних антикорупційних стандартів.

Очікувані результати:
 • мінімізація ризиків втягнення керівництва та працівників Регістра в корупційну діяльність;
 • підвищення рівня усвідомлення працівниками Регістра необхідності дотримання принципів та вимог антикорупційного законодавства, а також вжиття адекватних заходів щодо запобігання корупції;
 • узагальнення та роз’яснення основних положень антикорупційного законодавства України щодо запобігання корупції, конфлікту інтересів, порушенню етичних стандартів поведінки;
 • створення додаткового інструменту виявлення фактів порушення антикорупційного законодавства.

Спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції

Антикорупційна програма Регістра

Повідомити про порушення антикорупційного законодавства

Регістр судноплавства України, за для усунення корупційних передумов ведення бізнесу, співпрацює із особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти порушень антикорупційного законодавства.

У випадку наявності у особи інформації щодо фактів корупційних або пов’язаних з корупцією порушень, такі особи можуть надіслати наявні в них відомості про зазначені факти на адресу Регістра з обов’язковим зазначенням в темі листа або на конверті: "Для уповноваженої особи по боротьбі з корупцією".

Крім того, повідомлення про ймовірні факти порушень Антикорупційної програми Регістра, антикорупційного законодавства, вимог професійної етики тощо, можуть направлятись наступними каналами зв`язку:

- адреса: м.Київ, вул. Ігорівська, 2/6, каб.№3;

- телефон: (044) 321-32-56;

- електронна пошта: voloshyn@shipregister.ua;

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ: Всі повідомлення розглядаються згідно з вимогами законодавства, при цьому, анонімне повідомлення про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" підлягає розгляду, лише якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.


Конфлікт інтересів
Порядок застосування заходів врегулювання конфлікту інтересів в Регістрі судноплавства України

Закон України "Про запобігання корупції" виділяє два види конфлікту інтересів:
 • реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень (абз.12 ч. першої ст. 1 Закону);
 • потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень(абз.8 ч.першої ст. 1 Закону).
Ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції» також надано визначення поняття приватного інтересу - це будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв'язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях.

Як вбачається з приведених вище визначень фактично йдеться про різний проміжок часу:
 • при реальному - особа вже приймає/прийняла рішення та вчиняє дії з метою отримання неправомірної вигоди шляхом задоволення власного майнового чи немайнового інтересу пов’язаного певними стосунками або обставинами.
 • при потенційному - особа може за окремих умов у майбутньому прийняти рішення та вчинити дії з метою отримання неправомірної вигоди шляхом задоволення власного майнового чи немайнового інтересу пов’язаного певними стосунками або обставинами.
Терміну реального конфлікту інтересів характерна наявність трьох об'єктивних компонентів:
 • приватний інтерес;
 • службове повноваження, представницьке повноваження;
 • протиріччя між ними, що впливає на об'єктивність або неупередженість рішення, діяння службової особи.
Прикладом реального конфлікту інтересів - є оформлення особою що надає послуги від імені Регістру на ім’я юридичної особи (корпоративні права в якій належать безпосередньо особі що надає послуги або членам його сім’ї, керівниками цієї юридичної особи є безпосередньо сама особа що надає послуги або члени її сім’ї, тощо) свідоцтва про визнання/акту огляду/технічного талону/інших документів з порушенням певних правил і норм.

При цьому сам факт отримання юридичною особою будь-яких знижок або недогляду підчас оформлення наведених документів не є основоположним фактором для визначення наявності реального конфлікту інтересів.

Порядок самостійного визначення наявності в діяльності особи потенційного або реального конфлікту інтересів визначено в "Методичних рекомендаціях з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб" які затверджено Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від “14” липня2016 року №2.

Ознайомитись з зазначеними рекомендаціями можливо на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Також на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції можливо ознайомитись з рекомендаціями щодо передачі в управління підприємств та/або корпоративних прав з метою запобігання конфлікту інтересів.